MỘT SỐ TRÒ CHƠI DÀNH CHO THIẾU NHI VUI XUÂN

1/ Trò chơi “Em làm bánh chưng”

Cách thức: Cứ 2 đơn vị làm thành 1 đội gồm 6 người. Trong đó, mỗi đơn vị cử 1 phụ trách và 2 em thiếu nhi tham gia.

Chuẩn bị: Các đội chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu làm bánh trước khi đến tham gia. Gồm: củi đốt, lá dong, dây lạt, nếp, đậu phụng, mâm (hoặc sàn tre), khuôn làm bánh chưng, dĩa đựng bánh. Các vật liệu phải xử lý đảm bảo theo yêu cầu của việc làm bánh chưng như ngâm nếp, đậu, dây lạt… Bánh chưng phải có kích thước 15cm x 15cm x 0,5cm. Có thể sử dụng vật liệu khác như sốp để giả làm ruột bánh.

– Hình thức:

Bước 1: Thi gói bánh: 2 phụ trách của mỗi đội sẽ hướng dẫn 4 em của đội gói bánh.

+ Thời gian gói bánh là 20 phút. Hết thời gian làm bánh, các đội sẽ để bánh vào dĩa (đã đánh số thứ tự) và trưng bày để BTC chấm lượt 1,

Bước 2: Các đội sẽ theo hướng dẫn của DCT bỏ bánh vào nồi để nấu. Khi vớt bánh, bộ phận phụ trách nấu sẽ vớt bánh của các đơn vị trưng bày trên bàn để BTC và đại biểu cùng chấm giải.

Bước 3: Công bố giải, tặng bánh cho các em Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.

2/ Trò chơi “Trang trí mai ngày Tết”

Cách thức:Mỗi đơn vị chọn ra 5 em. Cứ 2 đơn vị thành một nhóm trang trí (theo bảng phân trên).

Hình thức: Các đội sẽ lần lượt thực hiện theo hướng dẫn của người phụ trách:

+ Mỗi nhóm cử 2 em lên nhận cây mai về nơi vị trí BTC bố trí.

+ Mỗi nhóm cử 1 em lên nhận các bông mai từ BTC.

+ Khi có lệnh của DCT các em sẽ chạy về và bắt đầu phân chia cho 10 bạn trong nhóm bắt đầu gắn mai lên cây.

+ Kết thúc 5 phút, các em sẽ nộp cây mai của nhóm mình lên BTC.

3/ Trò chơi “ Bít mắt chọn niêu”

Cách thức: Mỗi đội sẽ chọn ra 2 em tham gia.

BTC sẽ chia ra thành 3 đợt thi, mỗi đợt là 7 đơn vị.

Hình thức:   Các đội sẽ lần lượt thực hiện theo hướng dẫn của người phụ trách:

+ Mỗi đơn vị cử 1 em lên nhận 1 cây khèo và 1 chiếc mặt nạ.

+ Các em trở về vạch xuất phát. Một em sẽ đeo mặt nạ che kín mặt, tay cầm cay khèo(số 1) ; em còn lại sẽ cõng bạn và sẽ cõng và hướng dẫn bạn bịt mắt chọn niêu của mình (số 2).

+ Khi có lệnh của DCT, 7 đơn vị lần lượt di chuyển lên sân khấu. Đến vị trí quy định và em số 1 sẽ trong khi cõng số 2 sẽ hướng dẫn bằng lời nói để số 2 móc được chiếc niêu của đơn vị mình về. Phần thưởng bên trong niêu sẽ là món quà nhỏ để các em vui tại chổ.

+ Thời gian được tính cho mỗi đội từ khi xuất phát đến khi móc được chiếc niêu của đơn vị mình.

4/ Trò chơi: “Rút thăm nhận quà”

Cách thức: Mỗi thẻ đeo của từng em sẽ được đánh số thứ tự như bảng trên.

Hình thức: BTC sẽ chọn ngẫu nhiên 10 con số và xướng lên. Em nào trùng với số thứ tự đó thì sẽ được nhận quà của BTC.

Advertisements
%d bloggers like this: